Ondernemers-opstellingen

Lā Company ondernemers-opstellingen

Systemisch werk geeft inzicht in jouw plek binnen een systeem en jouw verhouding tot anderen. Je ziet hoe onderliggende dynamieken, waar je meestal geen weet van hebt, invloed uitoefenen op jouw bedrijf.

Een opstelling voor ondernemers is een vorm van systemisch werk. Systemisch werk gaat er vanuit dat we als mens onderdeel uitmaken van systemen. Familie vormt een systeem, in sportclubs maak je onderdeel uit van een systeem en ook organisaties vormen een systeem.


Het gaat er vanuit dat je wordt beïnvloed door de systemen waar je deel van uitmaakt en dat er onbewust dynamieken meegebracht kunnen worden in je onderneming. Dat zou kunnen verklaren waarom je passie belemmerd wordt, bepaalde zaken niet in beweging komen of dat er juist een verlangen is wat gerealiseerd mag worden.

opstellingen voor ondernemers

90% van wat we doen komt voort uit ons onderbewuste, wat maakt dat onbewuste gewoontes vrij spel hebben, ook wanneer deze een remmende werking hebben.

Met een opstelling voor ondernemers krijg je inzicht in waarom je doet, wat je doet en wat maakt dat oude gewoontes moeilijk te doorbreken zijn in jouw onderneming. Het onzichtbare kan zichtbaar worden en de remmende oorzaken kunnen doorbroken worden. Het verlangen en jouw passie en daarmee komen de mogelijkheden weer vrij om ingezet te worden.

Ondernemers-opstellingen Ibiza

Wat is een opstelling en hoe werkt het?

Als mens maken wij deel uit van systemen. 

  • Familie 
  • De klas op school
  • Sportclubs en verenigingen
  • De organisatie waar je in hebt gewerkt  
  • Je eigen onderneming  

Op deze manier vraagstukken of issues benaderen, wordt systemisch werk genoemd. Systemisch werk geeft inzicht in jouw plek binnen een systeem en jouw verhouding tot anderen of thema’s. Het gaat ervan uit dat je (onbewust) wordt beïnvloed door de systemen waar je deel van uitmaakt.

Veel van je gedachten, je gedrag, je patronen en zelfs je gevoelens, vinden de oorsprong in de systemen waarbinnen je bent opgegroeid. In het bijzonder je familie van herkomst. Alle personen en gebeurtenissen in je familie van herkomst hebben invloed op je huidige bestaan, op wie jij vandaag de dag bent. Systemisch werk geeft inzichten in waarom je doet wat je doet en wat maakt dat oude patronen moeilijk te doorbreken zijn.

 

Met onze achtergronden als psychodynamisch therapeut, coach en systeemopsteller

zien wij een enorme meerwaarde in het inzetten van opstellingen voor ondernemers

om de onderliggende oorzaken naar boven te krijgen 

waarom de passie in het bedrijf niet primair aanwezig is

en van issues die maar niet opgelost worden

of aanwezige potentie die er niet volledig uit komt.

 

Met een opstelling voor ondernemers krijg je zicht op hetgeen zich systemisch afspeelt in relatie tot het thema of vraagstuk dat je inbrengt. Na een kort voorgesprek waarin zicht wordt verkregen in het systeem in relatie tot het vraagstuk, wordt er opgesteld. De vraagsteller nodigt dan andere deelnemers uit om personen of thema’s te vertegenwoordigen in de opstelling: representeren. 

Als representant van een bepaald familielid of thema wordt je op een bepaalde plek in de ruimte ‘geplaatst’. Als representant word je je bewust van wat je waarneemt, voelt en wat je denkt op deze plek. Je gaat ervaren hoe het is om daar te staan. Er worden vragen gesteld als: “Hoe is het om daar te staan? Wat neem je waar?” 

Onderliggende dynamieken worden zichtbaar,
zodat er naar oplossingen gewerkt kan worden

Het bijzondere is dat wat je daar waarneemt, informatie geeft over het systeem waarin je als representant geplaatst bent. Wat de representanten ervaren geeft de vragensteller zicht op de dynamieken die een rol spelen in het ingebrachte vraagstuk.

Wil je meer weten over opstellingen klik dan hier. Je wordt doorverwezen naar de website van het Bert Hellinger instituut. Bert Hellinger is de grondlegger van systemisch werken.

Omdat het over specifieke ondernemersvraagstukken gaat, zal er herkenning plaatsvinden bij andere deelnemers. Het is vaak zo dat waar je als representant voor opgesteld staat, raakvlak heeft met waar je zelf tegenaan loopt. Dat maakt een opstelling relevant en waardevol voor iedere deelnemer.

Ondernemers-opstellingen

Data:

Donderdag 9 november 2023 of

Maandag 11 december 2023 of

Zaterdag 20 januari 2024

Inclusief koffie, thee, water en luxe verzorgde lunch

(dieetwensen graag per mail doorgeven)

10.00 – 17.00 uur

Siertuin ‘s-Graveland

€ 300,- excl. btw per persoon

 

Aanmelden doe je door ons te mailen op info@lacompany.nl

Opstellingen voor ondernemers natuurlijk bij Lā Company

Claudia Kleine en Liesbeth van Arendonk Lā Company